เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรเทศบาลตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
By : Piazy เมื่อ : 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  อ่าน : 102   

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรเทศบาลตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลสันทรายมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฎิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

ไฟล์ที่แนบมา :
1. 20210512112303.pdf 


         

© 2018 เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย
เลขที่ 181 หมู่ 9 ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-701187-8 แฟกซ์ 053-701188 ต่อ 5
http://www.sansaicri.go.th E-mail : ta.kean@hotmail.com    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator