เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย
ประกาศเจตจำนงสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
By : kenzero29 เมื่อ : 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564  อ่าน : 142   

นายโชคชัย แสนทวีสุข ปลัดเทศบาลตำบลสันทราย ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย 

พร้อมพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตน

แสดงเจตนารมณ์ด้านการทุจริตคอร์รับชั้น(Zero Tolerance) โดยพร้อมเพียงกัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันทราย
         

© 2018 เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย
เลขที่ 181 หมู่ 9 ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-701187-8 แฟกซ์ 053-701188 ต่อ 5
http://www.sansaicri.go.th E-mail : ta.kean@hotmail.com    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator